FANDOM


Andrzej Czerny- polski kapitan lotnictwa, który podczas kampanii wrześniowej wpadł w ręce NKWD. Kiedy sowieci chcieli przekazać go ludziom Sauera, zjawił się Jorg podający się za przedstawiciela MSZ i przejął Czernego. Jorg wręczył lotnikowi jedzenie, pieniądze i ubrania i go uwolnił. Przekonany, że Czerny będzie próbował dostać się do Paryża, poprosił go aby na miejscu zadzwonił podany numer. W 1945 roku lotnika odnajdujemu w szkockim ośrodku "Cichociemnych", gdzie jest instruktorem. Joanna zleca mężczyźnie wyjazd do Paryża. Czerny razem z Compaignem udają się do Francji, gdzie otrzymują od kobiety kolejne instrukcje. Wkrótce mężczyźni wyruszają do Niemiec, aby zniszczyć "Aparat". W 13. odcinku dowiadują się, kim jest tajemniczy "Orillo".